Coaching Team รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 2

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 เข้าให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รอง ผอ.สพท. จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร โดยมี นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เป็นกรรมการ นายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวนันทพร เย็นใจ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อำนาจเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02fG3mzgNEukUrPhQeuFbaE5tb8RDsTRzcMAX7djD2JjGrSwNoJYT4tEGGmqEbbzwgl