ร่างขอบเขตของงาน รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือไม่ต่ำกว่าเครื่อวยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่างขอบเขตของงาน รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือไม่ต่ำกว่าเครื่อวยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2564

https://drive.google.com/file/d/127Zm7tnOQTcr9eVyiRqAyryVJF6EnJWC/view