สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการสร้างกระบวนการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการสร้างภูมคุ้มกันป้องตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 119 คน สถานศึกษา 17 แห่ง ให้เป็นแกนนำสร้างเครือข่ายการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้กำหนดจัดอบรมวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02BKoRBNXN2VHXzSUKVbCGc1cEA1jPhMz1j3gpdm7rUkdWZieDfMuag6wMeMnfZJoFl