สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1