สพป.อำนาจเจริญ พัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางทางครูมืออาชีพ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนัก และศรัทธาในอาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นครูที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ รวมถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไป โดยเป้าหมายผู้เข้าอบรม คือ ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 163 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02yznMBQD4r77szw8XZQ8mhdG7Jv58kTTAso5MfDdpv1pR87oNcespfKpKeWgrNyaWl