โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 170 คน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02K2TeQKBQhvUtjqV4N7H8b1wkpLdYx4nqsE1xsbn2W4pqTjGPNNGpShmyzLMFtiXtl