โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทางการประเมินสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน และปลอดภัยจากภัยทุกด้าน มีการจัดประกวดคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาด้วย


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0Bkh2cN1m6KJxr2ntH4V7BLAnMV1dRnHdaszvVGNYZEtoBAKjk4aP1DpsUREvonKYl