โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ให้สามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องยั่งยืน พัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้มีความพร้อมและมีประสบการณ์ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0mqwSrRrHPMoh7ZmfSKKPQ4ZHNidZ56ZATHvqZTjKdjJzcTVNkgWbEHbZtWbgmjc5l