สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานและการประชุมออนไลน์ สำหรับบุคลากรสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นแบบดิจิทัล นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะทางดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid05haGoVavdcXZJKR7wkMJtCn9o6mYbidqevkT8mj3wKb1jH4YGZyEs5e7jYAGSHHxl