ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก และกลุ่มโรงเรียนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการเปิดเรียนแบบ on-site ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายโอกาสทางการศึกษา นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา และนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมแนวทางปฏิบัติ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid02K5BP6W4FvV8eWup4hojiMg3ytYCc7Mg1Lc5aoNYnBUpYKiwpYGKd9iStrbCacyKgl/