ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2564 ในการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ และมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ