คณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย ลงพื้นที่ สพป.อำนาจเจริญ