ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ /2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน สู่การปฏิบัติ จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0k2Y3M9s3SsMvkNp9vQfWWpEGVBLY6kjrAxmZr4iq8uhdVekVedD6aGjYYimNNaTBl&id=100005952154034