สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2564