สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564