ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูอำเภอหัวตะพาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 อำเภอหัวตะพาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการเปิดเรียนแบบ on-site ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายโอกาสทางการศึกษา  นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา  และนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมแนวทางปฏิบัติ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid0UxxdwfLo25vXnuMWk6Ws9vKBAtEgSs9Wd7ysD6YWatuSWAhaqLRQjiuozZ9Am4dCl/