ร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่นยืน”

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่นยืน” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย สพฐ.” โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในอำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคม อำเภอลืออำนาจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ