ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูอำเภอเสนางคนิคม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนเสนางค์บูรพา และกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ณ โดมอเนกประสงค์ ร้อยสิบเอ็ดปี ศรีโพนทอง โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบนโยบายสำคัญในการเปิดเรียนแบบ on-site ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเขียนได้ นโยบายด้านการบริหารจัดการตนเอง โรงเรียนและชุมชน พร้อมแนวทางปฏิบัติ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid0WGK1APMP3Mz5X5ivtJngTCgj2YdBJBbaay9xJmvqdjbrQX1kuGnAeiTaTEj6mk2Hl/