ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.​อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อให้การพิจารณาการย้ายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อราชการ ณ​ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ