สพป.อำนาจเจริญ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ CCF

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้รับงบประมาณสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และนำเงินทุนการศึกษาไปใช้จ่ายในการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จำนวน 1,257 ราย จาก 20 โรงเรียน ในการนี้ มีตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนละ 2 ราย เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุน โดยโครงการฯ ได้มีการมอบทุนให้เด็กนักเรียนในโครงการทุกราย เป็นเงิน 3,286,800 บาท


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid0cQE3RB7b5UiBfGPerABNpXqzK4ftYuGF5dZ7ggaTTw9xa2FuTP6sBpjmAyjENy51l/