สพป.อำนาจเจริญ คัดเลือกผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ไม่น้อยกว่า 30 ปี จนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ โดยมีผู้มีคุณสมบัติขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร จำนวน 38 ราย และขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2048672142007838