การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ่อบุโปโล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนไก่คำนาจิกดอนเมย กลุ่มโรงเรียนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว และกลุ่มโรงเรียนบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่ และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2048667205341665