ผอ.เขต พบเพื่อนครูชานุมาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชานุมาน เพื่อรับมอบนโยบายจากต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านอุบัติเหตุ ด้านการละเมิด ด้านสุขภาพกาย/ใจของนักเรียน พร้อมแนวทางปฏิบัติ นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา และนโยบายด้านการบริหารจัดการทั้งตนเอง โรงเรียนและชุมชน ณ โดมโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2047849542090098