สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 5/2565 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม โดยในการนี้ สพป.อำนาจเจริญ ได้นำงบประมาณที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ครูอำนาจเจริญชวนวิ่ง” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในการนี้ได้มอบเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้อง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด มอบแก่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นเงิน 500,000 บาท ต่อด้วยเวลา 11.00 น. มอบหมายให้นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2041452746063111