สพป.อำนาจเจริญ ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้ว และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2038197539721965