ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2036533333221719