สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ออบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน 60 คน ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2032500416958344