สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2024084874466565