สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญ ในการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ข้อสั่งการและบทบาทของ ผอ.สพท. ในการดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน Onsite อย่างปลอดภัย, การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2018874504987602