ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประชุมชี้แจงคณะทำงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกลางของ สพป.อำนาจเจริญ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2013473902194329