ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้มีความพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2012691592272560