สพป.อำนาจเจริญ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ครูอำนาจเจริญชวนวิ่ง”

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 05.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ครูอำนาจเจริญชวนวิ่ง” โดยนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ) ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามแนวทางควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2001056353436084