พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านบก และโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสิ้น 137 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับ ไม่พักแรมค้างคืน ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1975999829275070