พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยจัดอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับ ไม่พักแรมค้างคืน ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศิวาลัย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1974358266105893