ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา เพื่อกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดหาฯ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับกำลังคนของชาติ ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1971247429750310