รับมอบหนังสือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการมอบหนังสือในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ “Read & Share” เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้สนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1971121903096196