พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาหมอม้า และโรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสิ้น 54 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับ ไม่พักแรมค้างคืน ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1969603673248019