ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบปะให้นโยบาย แนวทางการทำงานแก่ข้าราชการครูที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

 
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1968818109993242