รับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อร่วมรับฟังการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1964049387136781