พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ร่วมกับโรงเรียนคำปอแก้วคำไหล โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก และโครงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับ ไม่พักแรมค้างคืน ณ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

.

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1963277320547321