พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 120 คน จากโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล โรงเรียนมัธยมแมด โรงเรียนเทศบาลอำนาจ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา โรงเรียนธันยธรณ์พิทย์ 2 และโรงเรียนเทศบาลเมือง(พุทธอุทยาน) โดยจัดอบรมในรูปแบบพักแรมค้างคืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1959233484285038