การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนจึงดำเนินการขอรับการสนับสนุนได้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

.
รูปเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1954769734731413