ประชุมชี้แจงดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตามข้อหนดของ สทศ. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1954014058140314