สพป.อำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานชี้แจงและสร้างความเข้าใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการบริหารดำเนินการจัดสอบตาม ก.ค.ศ. กำหนดวิธีการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 1,274 คน จำนวน 29 กลุ่มวิชาเอก จัด 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 20 ห้อง ห้องสำรอง จำนวน 1 ห้อง สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 17 ห้อง ห้องสำรอง 1 ห้อง และสนามสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จำนวน 17 ห้อง ห้องสำรอง 1 ห้อง ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ของสนามสอบโรงเรียนอำนาจเจริญ ณ หอประชุมศรีอำนาจ โรงเรียนอำนาจเจริญ และช่วงบ่ายได้ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ของสนามสอบโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญและสนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1950221681852885