ชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยใช้โปรแกรม VooV Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1949371198604600