โครงการพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และการจัดทำนวัตกรรม สู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยใช้โปรแกรม VooV Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1943961609145559