ร่วมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข่าร่วมออกตรวจประเมินผู้ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 เพื่อมอบรางวัลให้เป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง และศาลาประชาคมหมูที่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1938325586375828