ประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ให้สามารถขับเคลื่อนแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1931891190352601