ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เพื่อพิจารณาทบทวนการกำหนดโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1931158160425904