การประชุมออนไลน์ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการนิเทศติดตาม และเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมออนไลน์ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการนิเทศติดตาม และเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการการนิเทศของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าและปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน พร้อมพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษา สื่อการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน ตลอดจนเครื่องมือในการนิเทศภายใน และครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1930433747165012